--Quảng cáo---

Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Biển đảo - Trường Giang - 16:00 17/03/2020

(TN&MT) - Sáng 17/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các Vụ chức năng trực thuộc Bộ về Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sáng 17/3.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thạch Đăng, Cục trưởng Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) cho biết, ngày 7/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, trong đó Bộ TN&MT được giao nhiệm vụ: tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình; tổ chức thực hiện chức năng tổng hợp, theo dõi, quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả của Chương trình.

Bên cạnh đó, Chương trình đã đưa ra 7 mục tiêu cụ thể, 15 nhiệm vụ, trong đó: giai đoạn 2020-2025 có 9 nhiệm vụ; 2026 – 2030 có 6 nhiệm vụ. Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kèm theo Chương trình 38 dự án gồm: 23 dự án mở mới, 15 dự án chuyển tiếp từ các Đề án, Chương trình, kế hoạch đang triển khai theo quy định tại Điều 69 Nghị định 40 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Trong đó, Bộ TN&MT được giao chủ trì 24 dự án. Cụ thể 8 dự án đã được Bộ giao các đơn vị triển khai, đây là các dự án chuyển tiếp từ Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển và hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (QĐ 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/2013); Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (QĐ 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016) và một số Công văn của Thủ tướng Chính phủ. 16 dự án mới chưa giao các đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thạch Đăng, thực hiện theo nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tập trung xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dự thảo, Tổng cục đã dự kiến phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Bộ, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình. Dự thảo gồm 2 Chương, 15 điều, 10 phụ lục để phân công trách nhiệm của Bộ TN&MT với các Bộ ngành, địa phương chủ trì dự án thuộc trương trình…

Tổng cục Biển và Hải đảo đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: tổ chức Hội nghị, Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình và lấy ý kiến đối với 2 dự thảo nêu trên; tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát các dự án do các Bộ ngành, địa phương đang triển khai thực hiện thuộc Chương trình; tổ chức thẩm định, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình; xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm thực hiện Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và công bố báo cáo thường niên kết quả về công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và triển khai một số dự án mở mới thuộc Chương trình…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 2 Dự thảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng và cơ bản nhất trí với các nội dung, và sẵn sàng phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị: Tổng cục cần quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức để kiểm tra, giám sát các dự án trong Chương trình; Rà soát và lồng ghép các dự án cùng một khu vực tránh chồng chéo, lãng phí…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá  cao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc thực hiện triển khai Quyết định số 28/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, điều tra cơ bản biển và hải đảo là cơ sở dữ liệu quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về biển nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu về 2 Dự thảo, nhất là về nội dung xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, quy trình để tiến hành triển khai, cũng như triển khai các dự án thuộc Chương trình. Đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để triển khai có hiệu quả.

Đặc biệt, các nhiệm vụ, dự án cần ưu tiên theo thứ tự kinh phí, quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước thì làm trước; ưu tiên các đơn vị có năng lực để triển khai tốt.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng đồng ý với các đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời yêu cầu Tổng cục chủ động hơn nữa trong việc triển khai, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Sẽ xử nghiêm các vi phạm pháp luật về biển và hải đảo
    Tài nguyên - Minh Phạm - 14:34 26/09/2019
    (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đồng thời, đăng tải thông tin này để lấy ý kiến góp ý trên trang điện tử Chính phủ và Cổng thông tin của Bộ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO