--Quảng cáo---

Xác định thiệt hại môi trường

Tư vấn pháp luật - 00:00 28/06/2016

(TN&MT) – Tôi được biết, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào sinh hoạt, sản xuất cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Tuy nhiên, ở tổ dân phố chúng tôi đang sinh sống, có 3 hộ dân đang khai thác, sử dụng nước không đúng quy trình. Các hộ này dùng nước để sản xuất khoai mì, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt chung. Cá nhân tôi thường xuyên chụp ảnh, quay phim nguồn nước ô nhiễm do các hộ này thải ra cống chung của tổ dân phố. Quý báo cho tôi hỏi, những bức ảnh, đoạn phim tôi quay được có thể dùng làm bằng chứng để tố cáo với các cơ quan chức năng hay không? Cơ quan nào chịu trách nhiệm việc xác định  thiệt hại môi trường do những hành vi trên gây ra?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Đúng như bạn đã biết, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào sinh hoạt, sản xuất cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Vì vậy, khi cá nhân, tổ chức nào đó có những hành vi vi phạm những quy định này thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, muốn biết trách nhiệm đó đến đâu, trước tiên, các cơ quan chức năng cần xác định thiệt hại đối với môi trường, sau đó mới tính đến việc yêu cầu cầu bồi thường thiệt hại và xử lý trách nhiệm.

Theo quy định của Nghị định số 03/2015/NĐ-CP, khi môi trường nước phục vụ mục đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng, bị ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm trọng thì cá nhân, tổ chức, cơ quan chức năng cần có trách nhiệm xác định thiệt hại đối với môi trường và định mức bồi thường thiệt hại.

Theo Điều 3 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường.

Vì vậy, khi phát hiện những vi phạm trên, cá nhân bạn hoàn toàn có quyền và trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ thiệt hại và tính bồi thường môi trường. Những cơ quan đó bao gồm:

Thứ nhất, những có quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại gồm:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai xã, thị trấn, thị tứ trở lên;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Thứ hai, những có quan có trách nhiệm thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường gồm:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Như vậy, bạn có thể tìm hiều những quy định trên để biết được chính xác cơ quan mình cần thông báo về những dấu hiệu vi phạm môi trường nước do 3 hộ dân tại địa phương gây ra.

Hơn nữa, những bức ảnh, đoạn phim bạn thu thập được hoàn toàn có thể làm chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường. Bởi theo Điều 5, Nghị định số 03/2015/NĐ-CP: “Dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường có thể dưới hình thức: Hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu được từ quan trắc, đo đạc, phân tích, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác”.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO