Yên Bái: Bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND

(TN&MT) - Ngày 15/3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề). Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền, bầu bổ sung các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Theo đó, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Nguyễn Quốc Luận, nguyên Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái được bầu giữ chức  danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ông Trần Xuân Thủy được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Yên Bái xem xét quyết định về việc quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; xem xét quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm xã hội trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thảo luận, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước và việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Ngà

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục