Thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam (ảnh: Tuổi Trẻ)
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam (ảnh: Tuổi Trẻ)

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế và sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam có Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc và các phòng, khoa chức năng, các tổ chức khác theo quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam theo quy định hiện hành; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu làm việc với Bệnh viện Nhi về việc thực hiện dự án nâng cấp bệnh viện Nhi thành bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Nam (ảnh: Hoàng Nguyên)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu làm việc với Bệnh viện Nhi về việc thực hiện dự án nâng cấp bệnh viện Nhi thành bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Nam (ảnh: Hoàng Nguyên)

Được biết, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam với tổng mức đầu tư gần 150,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 85 tỷ và còn lại là ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2020.

Bệnh viện có quy mô 8 tầng trên diện tích xây dựng 807m2 với 300 giường bệnh; khối kỹ thuật nghiệp vụ nhà 4 tầng với diện tích xây dựng 641m2; khối Sản quy mô 150 giường bệnh tương lai có thể nâng cấp lên 300 giường bệnh.  

Việc thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên ngành phụ sản và nhi khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành y tế, chăm sóc, phục vụ tốt hơn cho người bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Ngọc Khánh

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục