Thanh Hóa: Hỗ trợ 3.000 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng

(TN&MT) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 3.000 tấn gạo cho đồng bào 4 huyện miền núi Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ 71.918 ha rừng.

Theo đó, 3.000 tấn gạo có chất lượng theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia được hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số của 4 huyện miền núi: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân để trồng, chăm sóc và bảo vệ tổng diện tích rừng 71.918 ha. Thời gian xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 31/12/2018.

Cụ thể, huyện Quan Sơn: 800 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 37.775 ha; huyện Quan Hóa: 1.000 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 23.067 ha; huyện Lang Chánh: 300 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 3.994 ha; huyện Như Xuân: 900 tấn, diên tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 7.102 ha.

3.000 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số 4 huyện miền núi nhằm trồng, chăm sóc và bảo vệ cho 71.918 ha rừng.
3.000 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số 4 huyện miền núi nhằm trồng, chăm sóc và bảo vệ cho 71.918 ha rừng.

Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo cho các đơn vị theo đúng quy định. UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định, thời gian cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 31/12/2018.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các đồng bào dân tộc thiểu tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đức Duy

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục