Nỗ lực giảm nghèo tại huyện vùng cao Tủa Chùa

(TN&MT) - Những năm qua, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã tập trung nhiều nguồn lực thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm dần qua các năm.

Xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, UBND huyện Tủa Chùa đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để giúp các xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều kiện sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn bản; mỗi chi bộ thôn, bản phân công đảng viên giúp hộ khó khăn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 

Huyện Tủa Chùa xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm
Huyện Tủa Chùa xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Hiệu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tủa Chùa cho biết: Năm 2018, huyện Tủa Chùa được phân bổ 65,617 tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình giảm nghèo, trong đó: Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 48,709 tỷ đồng và vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 16,908 tỷ đồng. Huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp nhiều công trình giao thông, trường lớp học, trạm y tế, công trình thủy lợi và phát triển hệ thống thông tin truyền thông. Ðồng thời, triển khai hỗ trợ cây, con giống và máy móc nông cụ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn.

Từ khi áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, số hộ nghèo về thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện Tủa Chùa chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển y tế, giáo dục, nhà ở, truyền thông… đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Ðồng thời, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo vì thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện giảm nhanh và bền vững: Năm 2018, toàn huyện chỉ còn 91 hộ nghèo vì thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, chiếm 1,5% tổng số hộ nghèo.
 

Chính sách hỗ trợ con giống giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo
Chính sách hỗ trợ con giống giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo

Xá Nhè là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Tủa Chùa. Chính vì vậy, nhiệm vụ giảm nghèo nhanh, bền vững là một trong những nhiệm vụ được UBND xã Xá Nhè ưu tiên hàng đầu. Ông Lờ A Tráng, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè cho biết: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 76,1%. Từ khi các nguồn vốn giảm nghèo được giao cho xã làm chủ đầu tư, UBND xã đã đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện giúp đỡ, hướng dẫn về thủ tục, quy trình thực hiện các dự án để thực hiện hiệu quả. Dự kiến, năm 2019, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 70%.

Ông Lò Văn Nắm, Chủ tịch UBND xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa cho biết: Năm 2011, xã Mường Báng có tỷ lệ hộ nghèo là 74,3%. Để giúp người dân giảm nghèo, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung rà soát, đánh giá nguyên nhân và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để hỗ trọ hộ nghèo về vốn, giống cây, giống con, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân…; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ nghèo nâng cao ý thức phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 539/2.047 hộ, chiếm 26,1%.
 

Nhờ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã giảm dần qua các năm
Nhờ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã giảm dần qua các năm
Từ năm 2015 đến nay, huyện Tủa Chùa luôn hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội Ðảng bộ huyện là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 - 5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,1% năm 2017 xuống còn 53% năm 2018. Số hộ thoát cận nghèo là 482 hộ, chiếm 40,5% so với số hộ cận nghèo năm 2017; số hộ thoát nghèo là 970 hộ, chiếm 14,8% so với số hộ nghèo năm 2017. Có thể thấy, nhờ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã giảm dần qua các năm.

Hà Thuận

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục