Bình Thuận: Sắp hoàn thành di dời các điểm phế liệu ra khỏi khu dân cư

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 766/UBND -KT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

phe lieu
Một điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư

Theo báo cáo của Sở TN&MT Bình Thuận, đến ngày 18/02/2019, đã có 09/10 địa phương hoàn thành việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư hoặc đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên, riêng huyện Tuy Phong mới có 13/33 điểm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề, đạt tỷ lệ 39,4%.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện dứt điểm việc di dời và không để phát sinh mới hoặc tái hoạt động trở lại các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để phát sinh mới các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư hoặc để các điểm thu mua, tập kết phế liệu đã di dời hoặc chấm dứt hoạt động, chuyển đổi ngành nghề trước đây tái hoạt động trở lại.

Đồng thời, hướng dẫn các chủ cơ sở di dời vào các vị trí xa khu dân cư, phù hợp với quy hoạch để tiếp tục hoạt động kinh doanh; hỗ trợ, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện để các hộ chuyển đổi ngành nghề. Trong thời gian tới, nếu địa phương nào để các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư tiếp tục hoạt động hoặc tái hoạt động trở lại, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cần tập trung chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nhằm di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung không đảm bảo tiến độ thời gian theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh  trước ngày 15/3/2019 để xem xét, đề xuất theo quy định.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở TN&MT thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương, đặc biệt là UBND huyện Tuy Phong trong việc triển khai thực hiện di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung theo đúng thời gian quy định, không để các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư tiếp tục hoạt động hoặc tái hoạt động trở lại. Nếu địa phương nào để các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư tiếp tục hoạt động hoặc tái hoạt động trở lại thì Sở TN&MT báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Linh Nga

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục