Tổng quan về NĐ số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018
(TN&MT) - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức với chủ đề "Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Những thách thức và động lực mới", thu hút sự tham gia của gần 1.500 đại biểu.