Tọa đàm với ông Đào Trung Chính, PTCT Tổng cục Đất đai về Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

(TN&MT) - Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới cụ thể hơn và phù hợp hơn với yêu cầu của công tác quản lý, sử dụng đất đai hiện nay, khắc phục được những bất cập cũng như thiếu sót của Luật cũ.  Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đang bộc lộ những hạn chế, bất cập cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Chính vì vậy, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ đã ra đời nhằm sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, nhằm khắc phục những điểm chưa phù hợp này.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Sớm đưa Hệ thống giám sát tài nguyên nước thời gian thực vào hoạt động
(TN&MT) - Sáng 16/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nghe Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan báo cáo về Hệ thống giám sát tài nguyên nước thời gian thực. Dự án do Bộ TN&MT phê duyệt giao Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai giai đoạn 2018 -2020.