Tọa đàm cùng ông Đoàn Ngọc Phương, Quyền Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Đất

TN&MT - Ngày 29/11/2013, Quốc hội nước ta ban hành Luật đất đai năm 2013 thay thế cho Luật đất đai năm 2003. Ngoài những nội dung quan trọng trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 (Nghị định 43/2014/NĐ-CP), Chính phủ cũng đồng thời ban hành thêm 2 nghị định quan trọng khác là Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau 3 năm thực hiện, nhằm có những điều chỉnh thích hợp để luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực đối với nhân dân, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, trong đó có Nghị định 44 và 47, quy định về giá đất và về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đoàn Ngọc Phương, Quyền Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Đất , Bộ TN&MT để cùng tìm hiểu kỹ hơn về những điểm nội dung nổi bật của 2 nghị định này.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Sớm đưa Hệ thống giám sát tài nguyên nước thời gian thực vào hoạt động
(TN&MT) - Sáng 16/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nghe Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan báo cáo về Hệ thống giám sát tài nguyên nước thời gian thực. Dự án do Bộ TN&MT phê duyệt giao Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai giai đoạn 2018 -2020.