Tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

(TN&MT) - Năm 2018, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế theo chủ trương, đường lối và chính sách hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế của ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc Hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(TN&MT) - Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện, giám sát các thiết chế, pháp lý về phát triển bền vững, coi con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách.