Quản lý chất thải rắn đô thị để phát triển kinh tế tuần hoàn

(TN&MT) - Lượng chất thải rắn ngày càng gia tăng, trở thành bất cập lớn đối với các đô thị của Việt Nam. Biến rác thải thành tài nguyên để phát triển nền kinh tế tuần hoàn – từ chính sách, nhận thức đến hành động cần sự đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của các cấp quản lý, chính quyền đến mỗi người dân. Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, vừa diễn ra sáng ngày 14/8, tại Hà Nội.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn
(TN&MT) - Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019. Với chủ đề “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ô-dôn”, Lễ kỉ niệm tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (thuộc Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn) - một trong những hiệp ước quốc tế về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành công nhất trong lịch sử.