Phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ lên ngôi năm 2017

(TN&MT) - Sáng 20/12 tại Hà Nội, Hiệp hội BĐS VN cùng Tạp chí Nhà đầu tư và Báo Đầu tư tổ chức Hội thảo Triển vọng thị trường BĐS 2017 - tác động chính sách. Hội thảo nhằm đánh giá tổng quan thị trường BĐS VN năm 2016 và đưa ra những dự báo, triển vọng phát triển của thị trường BĐS năm 2017, nghiên cứu chính sách giải pháp để thúc đẩy thị trường đi lên. 

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.