Làng nghề  Bích Trì xây dựng thương hiệu gắn với bảo vệ môi trường

(TN&MT) - Xây dựng thương hiệu cho các làng nghề truyền thống là một xu thế tất yếu nếu các làng nghề muốn phát triển bền vững và hiệu quả. Bên cạnh việc nâng chất lượng sản phẩm, cải thiện mẫu mã thì việc đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường là một đòi hỏi cần thiết để xây dựng thương hiệu các làng nghề.  

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc Hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(TN&MT) - Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện, giám sát các thiết chế, pháp lý về phát triển bền vững, coi con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách.