Làng nghề  Bích Trì xây dựng thương hiệu gắn với bảo vệ môi trường

(TN&MT) - Xây dựng thương hiệu cho các làng nghề truyền thống là một xu thế tất yếu nếu các làng nghề muốn phát triển bền vững và hiệu quả. Bên cạnh việc nâng chất lượng sản phẩm, cải thiện mẫu mã thì việc đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường là một đòi hỏi cần thiết để xây dựng thương hiệu các làng nghề.  

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos