Đẩy nhanh tiến độ dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”

(TN&MT) - Nhằm tăng cường thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở hạ lưu vực sông Mê Công phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững, Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” do Ngân hàng thế giới tài trợ, được thực hiện từ năm 2014 đến 2018.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos