Cục viễn thám quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2018

(TN&MT) - Chiều 27/12, Cục Viễn thám Quốc gia đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.