Chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết: Cần đầu tư tương xứng

(TN&MT) - Những năm qua, ngành KTTV đã cố gắng theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng khí tượng, thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban, ngành ở trung ương, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai…

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos