Bình nước kim loại thay chai nhựa - Thông điệp xanh từ Bộ TN&MT

(TN&MT) - Từ tháng 6 năm 2018, Bộ TN&MT chủ trương dùng bình nước kim loại thay chai nhựa tại các cuộc hội nghị, hội thảo. Tiết kiệm và bảo vệ môi trường là lợi ích dễ thấy nhất từ việc làm này.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc Hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(TN&MT) - Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện, giám sát các thiết chế, pháp lý về phát triển bền vững, coi con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách.