Bản tin TNMT số 4 năm 2018

(TN&MT) - Với chủ đề: "Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu", ngày Khí tượng Thế giới năm nay sẽ hướng nhận thức của toàn nhân loại vào tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu. 
Trong bản tin tuần này, ngoài những tin tức tài nguyên, môi trường diễn ra trong tuần, chúng tôi cũng sẽ dành một phần thời lượng để cùng quý vị tìm hiểu về những đổi mới của ngành Khí tượng Việt nam thời gian qua.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc Hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(TN&MT) - Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện, giám sát các thiết chế, pháp lý về phát triển bền vững, coi con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách.