Bản tin TNMT số 11/2018 (34)

(TN&MT) - Trong bản tin tuần thứ ba của tháng 5 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau:
- Cập nhật những hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Bộ TN&MT
- Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo Quản trị cho An ninh nước ở Việt Nam và Dự thảo Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
- UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điển đổi thửa, nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
- UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 12 dự án trên địa bàn tỉnh

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.