Bản tin TN&MT số 28/2018 (số 51)

(TN&MT) - Trong bản tin TN&MT số 28/2018 (số 51) sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
- Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều hoạt động liên quan tới luật và chính sách
- Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2018.
- Sơn La: Lập phương án cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước
- Hà giang: cần sớm trả lại dòng chảy lòng sông Lô

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc Hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(TN&MT) - Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện, giám sát các thiết chế, pháp lý về phát triển bền vững, coi con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách.