Bản tin TN&MT số 24

(TN&MT) - Bản tin TN&MT số 24 có những thông tin chính sau:

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường tiến hành họp tổng kết đánh giá năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018

- Năm 2018, Tổng cục Quản lý Đất đai Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các dự án BOT

 - Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam hướng tới năm 2018 hiệu quả

- Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tổng kết công tác năm 2017

- Trao QĐ bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường VN

- Nhìn lại năm 2017 với những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực Tài nguyên, môi trường

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.