Bản tin TN&MT số 24

(TN&MT) - Bản tin TN&MT số 24 có những thông tin chính sau:

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường tiến hành họp tổng kết đánh giá năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018

- Năm 2018, Tổng cục Quản lý Đất đai Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các dự án BOT

 - Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam hướng tới năm 2018 hiệu quả

- Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tổng kết công tác năm 2017

- Trao QĐ bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường VN

- Nhìn lại năm 2017 với những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực Tài nguyên, môi trường

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos