4 đảo, cụm đảo lớn được điều tra cơ bản TNMT

(TN&MT) -  Mới đây, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện Dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.