Tin mới nhất
Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
​​​​​​​(TN&MT) - Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam
Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam
(TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó quy định hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam.
Chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2019
(TN&MT) - Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Những chính sách mới được nhiều người quan tâm có hiệu lực từ tháng 6/2019
Những chính sách mới được nhiều người quan tâm có hiệu lực từ tháng 6/2019
(TN&MT) - Trong tháng 6/2019, có rất nhiều chính sách mới có hiệu lực pháp luật được nhiều người quan tâm. Trong đó phải kể đến Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã, Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt mới chính thức có hiệu lực.
Phạt đến 5 triệu đồng với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi
Phạt đến 5 triệu đồng với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi
(TN&MT) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành.