Bia 333
Tin mới nhất
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành.
Quy định mới về xét tuyển viên chức
Quy định mới về xét tuyển viên chức
Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 (nội dung xét tuyển viên chức ) và Điều 12 (cách tính điểm) của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  thành Điều 11 (nội dung và hình thức xét tuyển viên chức).
Quy định mới về thi tuyển công chức
Quy định mới về thi tuyển công chức
(TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018
Nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018
(TN&MT) - Quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất; Nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; Kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng là những quy định pháp luật quan trọng liên quan đến ngành TN&MT sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 12/2018.
Hà Nam: Hàng quý phải cập nhật số lượng cấp sổ đỏ
Hà Nam: Hàng quý phải cập nhật số lượng cấp sổ đỏ
(TN&MT) - Bắt đầu từ giữa tháng 11/2018, các Sở Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Tư Pháp, Cục thuế và UBND các cấp của tỉnh Hà Nam phải phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo liên quan đến biến động trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; Số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; thị trường bất động sản.