Bia 333
Tin mới nhất
Yêu cầu nghiêm ngặt đối với hệ thống xử lý nước thải trên tàu
Yêu cầu nghiêm ngặt đối với hệ thống xử lý nước thải trên tàu
(TN&MT) - Hệ thống xử lý nước thải phải được thử nghiệm, kiểm tra và cấp chứng nhận trước khi sử dụng. Nội dung này được ghi nhận tại Thông tư sô 53/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu (QCVN 100: 2018/BGTVT),có hiệu lực từ 1/7/2019.
Kon Tum: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực khí tượng thủy văn
Kon Tum: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực khí tượng thủy văn
(TN&MT) - Nhằm quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định về quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn.
Hà Tĩnh: Quy định cụ thể mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
Hà Tĩnh: Quy định cụ thể mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
(TN&MT) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Phạt nặng hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp
Phạt nặng hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp
(TN&MT) - Từ ngày 25/11/2018, những hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp sẽ bị phạt nặng. Nội dung này được ghi nhận tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vừa được Chính phủ ban hành.
Xâm hại sức khỏe, hình ảnh trẻ em sẽ bị phạt nặng
Xâm hại sức khỏe, hình ảnh trẻ em sẽ bị phạt nặng
(TN&MT) - Đây là nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Dự thảo này vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.