Bia 333
Tin mới nhất
Phạt đến 5 triệu đồng với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi
Phạt đến 5 triệu đồng với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi
(TN&MT) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành.
Quy định mới về xét tuyển viên chức
Quy định mới về xét tuyển viên chức
Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 (nội dung xét tuyển viên chức ) và Điều 12 (cách tính điểm) của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  thành Điều 11 (nội dung và hình thức xét tuyển viên chức).
Quy định mới về thi tuyển công chức
Quy định mới về thi tuyển công chức
(TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018
Nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018
(TN&MT) - Quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất; Nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; Kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng là những quy định pháp luật quan trọng liên quan đến ngành TN&MT sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 12/2018.