--Quảng cáo---

Tuần Giáo – Điện Biên: Nhiều khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đất đai - Hà Thuận - 08:07 05/03/2020

(TN&MT) - Những năm qua, việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá đất), thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá đất trên địa bàn luôn được huyện Tuần Giáo quan tâm chỉ đạo. Song thực tế, công tác đấu giá đất vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, số tiền thu từ đấu giá đất vẫn đạt thấp, không đạt kế hoạch giao.

Việc đấu giá, thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo vẫn còn nhiều khó khăn.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch định giá quyền sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuần Giáo đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.

Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, huyện Tuần Giáo đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 11 vị trí trên địa bàn các xã: Quài Nưa, Mùn Chung và thị trấn Tuần Giáo với diện tích 3.798m2, tổng giá khởi điểm để đấu giá là 30,683 tỷ đồng và kết quả trúng đấu giá 38,427 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất hàng năm đối với thửa đất ao Loọng Rốm vị trí Km2 + 500, khối Ðồng Tâm (thị trấn Tuần Giáo) với diện tích 1.932,5m2, kết quả trúng đấu giá 30 triệu đồng/năm. Số tiền thu được từ đấu giá đất được phân chia vào ngân sách cấp xã, cấp huyện và dùng để đầu tư xây dựng 41 công trình (cấp huyện 23 công trình, cấp xã 18 công trình).

Ông Nguyễn Văn Bách, Quyền Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo cho biết: Hiện nay, huyện Tuần Giáo đang triển khai thực hiện 1 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo. Năm 2019, mặc dù Trung tâm Quản lý đất đai đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, song số tiền thu về ngân sách huyện đạt rất thấp: 4,051 tỷ đồng, chỉ đạt 20,2% so với kế hoạch giao.

Một góc thị trấn Tuần Giáo.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số tiền thu ngân sách trong đấu giá đất đạt thấp, không đạt kế hoạch giao là do việc bố trí nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất phục vụ đấu giá còn khó khăn. Ðầu tư hạ tầng chậm dẫn đến bàn giao mặt bằng sạch không đạt tiến độ. Mặt khác, thủ tục để đưa được một khu đất vào đấu giá còn nhiều khâu, đoạn, mất thời gian, liên quan nhiều cấp, ngành. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện trong công tác giải phóng mặt bằng cũng hạn chế dẫn đến thời gian tổ chức thực hiện chậm so với kế hoạch.

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá đất trên địa bàn huyện, thời gian tới UBND huyện Tuần Giáo chỉ đạo các phòng ban liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 17/2010/NÐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và chủ trương xã hội hóa trong hoạt động đấu giá tài sản. Cùng với đó, huyện Tuần Giáo cũng sẽ sử dụng số tiền từ khai thác quỹ đất để làm nguồn vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đất phục vụ đấu giá tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất.

  • Điện Biên: Đấu giá đất để tăng thu ngân sách địa phương
    Kinh tế - 00:00 30/06/2017
    (TN&MT) –  Năm 2017, việc thu ngân sách của tỉnh Điện Biên gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Điện Biên đã đề ra giải pháp đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất... Tuy nhiên, cũng có những huyện, thị tại địa phương này đất ở rẻ như bùn, đấu giá không ai mua.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO