PVN60
Tin mới nhất
 Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?
Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?
Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp? Trả lời: Luật Đất đai 2003 và các văn bản dưới Luật có các quy định cụ thể về hạn mức quyền sử dụng đất.
Hỏi: Vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”?
Hỏi: Vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”?
Hỏi: Cho tôi hỏi vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”? Việc làm này có ý nghĩa gì? Trả lời: Luật Bảo vệ môi trường 2005 có quy định cụ thể các trường hợp các...
Hỏi: Trước đây, tôi có mua một mảnh đất diện tích sử dụng làm đất ở là 560m2. Khi mua bán chúng tôi có làm giấy tờ mua bán viết tay (không công chứng) nhưng tôi chưa làm thủ tục sang tên chính chủ quyền sử dụng đất.
Hỏi: Trước đây, tôi có mua một mảnh đất diện tích sử dụng làm đất ở là 560m2. Khi mua bán chúng tôi có làm giấy tờ mua bán viết tay (không công chứng) nhưng tôi chưa làm thủ tục sang tên chính chủ quyền sử dụng đất.
Hỏi: Trước đây, tôi có mua một mảnh đất diện tích sử dụng làm đất ở là 560m2. Khi mua bán chúng tôi có làm giấy tờ mua bán viết tay (không công chứng) nhưng tôi chưa làm thủ tục sang tên chính chủ quyền sử dụng đất. Đến nay, người chuyển nhượng đất cho tôi đã qua đời, không để lại di chúc.