Bia 333
Tin mới nhất
Hỏi: Gia đình anh trai tôi đang có 150m2 đất không sử dụng đến (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng anh chị). Hiện nay, tôi có nhu cầu mua lại mảnh đất đó. Vậy, chúng tôi phải làm những thủ tục gì?(Văn Cảng, Điện Biên).
Hỏi: Gia đình anh trai tôi đang có 150m2 đất không sử dụng đến (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng anh chị). Hiện nay, tôi có nhu cầu mua lại mảnh đất đó. Vậy, chúng tôi phải làm những thủ tục gì?(Văn Cảng, Điện Biên).
Hỏi: Gia đình anh trai tôi đang có 150m2 đất không sử dụng đến (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng anh chị). Hiện nay, tôi có nhu cầu mua lại mảnh đất đó. Vậy, chúng tôi phải làm những thủ tục gì?(Văn Cảng, Điện Biên).
Thuê người xây tường bao, cản trở gia đình tôi xây dựng trên mảnh đất ở, đối với hành vi như trên thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không?
Thuê người xây tường bao, cản trở gia đình tôi xây dựng trên mảnh đất ở, đối với hành vi như trên thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không?
Hỏi: Cuối năm 2012 gia đình tôi có nhận chuyển nhượng của ông bà Hoàng Văn Bảy mảnh đất 210m2, việc chuyển nhượng đã được ký kết hợp đồng và được UBND xã chứng thực, số tiền chuyển nhượng ông bà Bảy đã nhận đầy đủ. Chúng tôi đang chờ đợi làm giấy chứng nhận quyền sử dung đất.
Hỏi: Việc mua bán đất ruộng chỉ bằng giấy tay giữa hay bên, khi xảy ra tranh chấp thì giải quyết như thế nào
Hỏi: Việc mua bán đất ruộng chỉ bằng giấy tay giữa hay bên, khi xảy ra tranh chấp thì giải quyết như thế nào
Hỏi: 10 năm trước, tôi mua 650m2 đất ruộng. Việc mua bán chỉ bằng giấy tay giữa hai bên. Đến nay, khi diện tích đất đó thuộc khu vực triển khai dự án xây dựng khu đô thị, bố mẹ của chủ đất đã đưa ra giấy tờ về đất do ông bà đứng tên và đòi lại đất.
Hỏi: Cho tôi hỏi,nếu trong quá trình hoạt động, nhà máy đã gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường địa phương thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Hỏi: Cho tôi hỏi,nếu trong quá trình hoạt động, nhà máy đã gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường địa phương thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Hỏi: Cho tôi hỏi,nếu trong quá trình hoạt động, nhà máy đã gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường địa phương thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Trả lời Nghị định số 117/2009/NĐ-CP quy định về Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó tại Điều 4 có quy...
Hai gia đình có tranh chấp về diện tích đất, và không hòa giải được. Muốn nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện để khởi kiện. Xin cho tôi hỏi, thủ tục này được quy định thế nào?
Hai gia đình có tranh chấp về diện tích đất, và không hòa giải được. Muốn nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện để khởi kiện. Xin cho tôi hỏi, thủ tục này được quy định thế nào?
Hỏi: Năm 2005, bố mẹ tôi có mua mảnh đất của gia đình ông Dương Văn Thế với diện tích 350m2. Lúc đó hai bên không làm hợp đồng mua bán mà chỉ thỏa thuận bằng miệng. Nhưng khi thỏa thuận và trao tiền thì có người chứng kiến.
 Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?
Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?
Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp? Trả lời: Luật Đất đai 2003 và các văn bản dưới Luật có các quy định cụ thể về hạn mức quyền sử dụng đất.
Hỏi: Vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”?
Hỏi: Vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”?
Hỏi: Cho tôi hỏi vì sao các tổ chức phải: “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”? Việc làm này có ý nghĩa gì? Trả lời: Luật Bảo vệ môi trường 2005 có quy định cụ thể các trường hợp các...