Tin mới nhất
Câu hỏi về vấn đề thu hồi đất
Câu hỏi về vấn đề thu hồi đất
Hỏi: Năm 1985, vợ chồng tôi tự san lấp ao đìa tại khu vực đất trống bỏ hoang, để cất nhà trên đó và ở liên tục đến nay (có sự đồng ý của chính quyền lúc bấy giờ).
Câu hỏi về thuế đất
Câu hỏi về thuế đất
Nay tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất đó đứng tên mình thì có phải đóng thuế hay không?