Đất đã làm thủ tục tặng cho có đòi lại được không?

(TN&MT) - Câu hỏi: Ông bà tôi có cho bố tôi một mảnh đất và đã làm sang tên chuyển nhuợng đất cho bố tôi. Song do sức ép của chú tôi nay ông bà tôi có quyền đòi lại đất đã cho nhà tôi được không? (Nguyenhuuquanss1997@gmail.com).

Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ vào quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Do đó, trong trường hợp của gia đình bạn, ông bạn tặng cho bố bạn đã thực hiện thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sừ dụng đất tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là UBND cấp huyện nơi có đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không có quyền đòi lại thửa đất đã tặng cho. Khi đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

 

Vpls Hanel

 Từ khóa: đất tặng cho 
  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục