--Quảng cáo---

Chính sách bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất

Đất đai - 17:35 23/05/2019

(TN&MT) - Câu hỏi: Quý Báo cho tôi hỏi: Đất của tôi mua năm 2014 không cho xây nhà mà đất trồng lúa nước diện tích 78m2. Vậy nếu bồi thường thì giá bao nhiêu 1 m2 và có cấp đất tái định cư cho tôi không? Xin trân trọng cảm ơn Quý Báo! (Bạn đọc có địa chỉ email: trang282488@gmail.com)

Trả lời: Do thông tin bạn cung cấp không đủ cơ sở và căn cứ nên chúng tôi không thể xác định vị trí thửa đất của gia đình bạn, giá trị đền bù khi Nhà nước thu hồi là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc bồi thường về đất và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 74 và Điều 83 của Luật Đất đai năm 2013 thì:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.”

Theo đó, gia đình bạn nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013 thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Ngoài ra, Nhà nước còn xem xét hỗ trợ, các khoản hỗ trợ này được quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp gia đình bạn quan tâm tới việc hỗ trợ tái định cư thì việc hỗ trợ tái định cư đặt ra đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở.

Nếu số tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư; UBND cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.

  • Nhà duy nhất bị thu hồi thì có được bố trí đất tái định cư?
    Tư vấn pháp luật - 17:28 02/02/2018
    (TN&MT) – Gia đình tôi vào Cần Thơ lập nghiệp từ đầu năm 2016. Nhưng chúng tôi chưa được nhập khẩu tại Cần Thơ. Cuối năm 2016 chúng tôi có mua 1 căn nhà tại đây. Nhà đã có sổ đỏ. Nhưng, cuối năm 2017, chúng tôi được thông báo căn nhà này thuộc diện thu hồi làm đường giao thông. Xin hỏi, khi chưa có hộ khẩu tại Cần Thơ mà bị thu hồi căn nhà duy nhất thì chúng tôi có được nhận đất tái định cư hay chỉ được nhận tiền đền bù?

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO