Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Xã hội - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam - 19:07 09/12/2019

(TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-TCMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng 18 chỉ tiêu viên chức năm 2019.

Cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-TCMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng 18 chỉ tiêu viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quan trắc môi trường

04

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về: Môi trường, Hóa học, Sinh học, Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ, Địa lý, Địa chất, Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa, Đo lường, Điện- Điện tử, Điện tử viễn thông.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, thông tin khoa học, thiết bị, phương pháp quan trắc môi trường; hệ thống quan trắc tự động, công nghệ về trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

2

Phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường

02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, hoá học, toán tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, bản đồ, viễn thám, GIS.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường.

- Nắm được điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm tài nguyên và môi trường, thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ về quan trắc trong và ngoài nước

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3

Tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo quan trắc  môi trường

03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, Hoá học hoặc các chuyên ngành khoa học tự nhiên (sinh học, địa lý, toán học, địa chất).

- Am hiểu trong hoạt động quan trắc, lập được báo cáo quan trắc môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

01

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, Đo lường, Điện - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Môi trường, Hoá học, Công nghệ sinh học.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

5

Phân tích, thí nghiệm môi trường

03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hóa học, Môi trường, Sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ.

- Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

6

Kế toán

02

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính.

- Am hiểu về Luật ngân sách, Thuế, Luật Kế toán, công tác tài chính - kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

7

Kế hoạch

01

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Kế hoạch, Quản lý tài nguyên môi trường, Luật.

- Có hiểu biết, về tổ chức, triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường.

- Am hiểu về Luật ngân sách; hệ thống văn bản về kế hoạch đầu tư.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

8

Quản trị - hành chính

02

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Môi trường, Quản trị, Công nghệ thông tin, Điện tử.

- Am hiểu các thủ tục, nghiệp vụ hành chính.

- Có hiểu biết về các thiết bị, vật tư, dụng cụ trong quan trắc, phân tích môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định và phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển),

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 09 tháng 01 năm 2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính);

- Địa điểm : Văn phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, Phòng A.403, Tầng 4 trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

- Điện thoại : 0282.2530667.

Ghi chú: Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện./.

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí

a) Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2020.

b) Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 2019 của

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam

Thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-TCMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng 18 chỉ tiêu viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quan trắc môi trường

04

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về: Môi trường, Hóa học, Sinh học, Lâm nghiệp, Thổ nhưỡng, Vật lý hạt nhân, Phóng xạ, Địa lý, Địa chất, Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa, Đo lường, Điện- Điện tử, Điện tử viễn thông.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, thông tin khoa học, thiết bị, phương pháp quan trắc môi trường; hệ thống quan trắc tự động, công nghệ về trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

2

Phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường

02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, hoá học, toán tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, bản đồ, viễn thám, GIS.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường.

- Nắm được điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm tài nguyên và môi trường, thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ về quan trắc trong và ngoài nước

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3

Tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo quan trắc  môi trường

03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, Hoá học hoặc các chuyên ngành khoa học tự nhiên (sinh học, địa lý, toán học, địa chất).

- Am hiểu trong hoạt động quan trắc, lập được báo cáo quan trắc môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

01

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, Đo lường, Điện - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Môi trường, Hoá học, Công nghệ sinh học.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

5

Phân tích, thí nghiệm môi trường

03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hóa học, Môi trường, Sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ.

- Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

6

Kế toán

02

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính.

- Am hiểu về Luật ngân sách, Thuế, Luật Kế toán, công tác tài chính - kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

7

Kế hoạch

01

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Kế hoạch, Quản lý tài nguyên môi trường, Luật.

- Có hiểu biết, về tổ chức, triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường.

- Am hiểu về Luật ngân sách; hệ thống văn bản về kế hoạch đầu tư.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

8

Quản trị - hành chính

02

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Môi trường, Quản trị, Công nghệ thông tin, Điện tử.

- Am hiểu các thủ tục, nghiệp vụ hành chính.

- Có hiểu biết về các thiết bị, vật tư, dụng cụ trong quan trắc, phân tích môi trường.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên).

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, tầng 4 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định và phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển),

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 09 tháng 01 năm 2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính);

- Địa điểm : Văn phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, Phòng A.403, Tầng 4 trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

- Điện thoại : 0282.2530667.

Ghi chú: Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện./.

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí

a) Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2020.

b) Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO