--Quảng cáo---

Trách nhiệm trồng rừng thay thế của chủ đầu tư

Tư vấn pháp luật - 17:09 06/04/2018

(TN&MT) – Hiện nay, nguyên tắc quản lý, trách nhiệm của chủ đầu tư phải trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định như thế nào? Chủ đầu tư có thể nộp tiền để không phải thực hiện việc trồng rừng thay thế hay không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo Điều 2 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì nguyên tắc quản lý, thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế như sau:

“- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Có phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt với diện tích ít nhất bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; hoặc chứng từ nộp tiền trồng rừng thay thế.

- Chủ đầu tư dự án phải tự tổ chức trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền để trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư này và quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ đầu tư tự tổ chức trồng rừng thay thế phải có diện tích đất chưa có rừng được Nhà nước giao, cho thuê để trồng rừng theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án; đơn giá trồng rừng thay thế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

rung
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo quy định của Thông tư, chủ đầu tư có thể tự trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế.

Trách nhiệm của chủ đầu tư tự trồng rừng thay thế: Chủ đầu tư dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải lập phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư này, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp diện tích rừng chuyển sang mục đích khác nằm trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lập các phương án riêng trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế gồm: Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I đích sử dụng rừng sang mục Thông tư này; văn bản đề nghị phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục II; dự án đầu tư có chuyển mục đích khác; các tài liệu khác có liên quan.

Trách nhiệm của chủ đầu tư nộp tiền trồng rừng thay thế: Chủ đầu tư phải đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế. Hồ sơ gồm: Văn bản của Chủ đầu tư đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế; thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO