--Quảng cáo---

Trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai đối với đập thủy điện năm 2019

Tư vấn pháp luật - 12:02 02/08/2019

(TN&MT) – Quý báo cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay, ai là người có trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai đối với đập thủy điện?Chủ sở hữu đập thủy điện phải rà soát và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp vào thời gian nào Và ai có trách nhiệm báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện?

ho dap
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 21/08/2019) quy định việc lập phương án ứng phó thiên tai đối với công trình đập thủy điện như sau: "Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Mẫu phương án quy định tại Phụ lục I Thông tư này."

Như vậy, chủ sở hữu đập thủy điện có trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập.

Thời gian trình phương án

Trong khi đấy, theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-BCT, thời gian mà chủ sở hữu đập thủy điện phải rà soát và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trước, như sau: "Hàng năm, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ trước ngày 01 tháng 4 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ."

Như vậy, hàng năm chủ sở hữu đập thủy điện phải rà soát, phê duyệt, hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp vầ trình lên cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 4 đối với đập ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Còn đối với đập thủy điện tại khu vực Nam Trung Bộ thì chủ sở đập thủy điện phải rà soát, phê duyệt, hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và trình lên cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 8 hàng năm.

Về trách nhiệm báo cáo, tổng hợp

Theo Điều 15 Thông tư 09/2019/TT-BCT : "Định kỳ trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Thông tư này về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương."

Như vậy, Sở Công Thương nơi xây dựng dập, hồ chức thủy điện có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn, trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO