--Quảng cáo---

Trà Vinh: Chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường

Môi trường - 00:00 17/06/2017

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Trà Vinh, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt và nông nghiệp. Phần lớn trong số đó được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tại các bãi rác. Tuy nhiên, ở một số huyện trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng rác vứt bừa bãi, tồn đọng qua ngày trên một số tuyến đường, nhất là rác thải nông nghiệp. Điều này đã khiến môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cảnh quan môi trường sống.

(TN&MT) - Những năm qua, cùng với việc ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương đúng đắn nhằm phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa đối với các ngành công nghiệp, nông lâm - ngư nghiệp, dịch vụ… tỉnh Trà Vinh  luôn quan tâm, chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh
Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian qua, Sở TN&MT Trà Vinh đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, Sở tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động thiết thực về BVMT, không vứt rác bừa bãi, không lấn chiếm vỉa hè, thực hiện chỉnh trang và lập lại trật tự, văn minh đô thị; hưởng ứng “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” với các hoạt động cụ thể như: treo băng- zôn, biển báo, phát túi sinh thái, tờ rơi, sổ tay tuyên truyền về công tác BVMT.

Nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp tại trung tâm TP Trà Vinh.
Nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp tại trung tâm TP Trà Vinh.

Thông qua đó, người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh đã tích cực tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công trong việc phát quang bụi rậm, quét dọn, vệ sinh đường phố, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu dân cư, trường học, chợ… trên địa bàn TP Trà Vinh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở TN&MT còn phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện chuyên mục môi trường với chủ đề “Môi trường với biến đổi khí hậu” thông qua các tin, bài bằng hai thứ tiếng Việt - Khmer tuyên truyền sâu rộng tới người dân, đến tận vùng đồng bào dân tộc về công tác BVMT.

Song song với đó, hàng năm, Sở TN&MT còn tổ chức các chương trình: Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày Đa dạng sinh học… Từ đó, tạo ra phong trào sâu rộng, có hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, việc làm và tinh thần trách nhiệm của người dân về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, BVMT sống chung cộng đồng.

Đến nay, đã có 9/9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đăng ký tuyến đường  Xanh - Sạch - Đẹp. Trong đó, nhiều địa phương xây dựng và thực hiện các quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về BVMT. Nhiều tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp như: Tỉnh đoàn với chương trình “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”;  Hội Phụ nữ đẩy mạnh thực hiện 2 mô hình “Rào xanh, ngõ sạch” và “Hố rác gia đình”, thành lập 17 tổ “Phụ nữ phân loại, xử lý rác thải” “Hùn vốn xây nhà tắm”, “Xây nhà cầu hợp vệ sinh”. Các hội, đoàn thể tham gia tích cực vào công tác vệ sinh môi trường nên hoạt động này có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước xã hội hóa công tác BVMT.

Cùng với việc tuyên truyền, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, từng bước hoàn thiện khung chính sách trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp về bụi, khí thải, nước thải sản xuất, chất thải công nghiệp...

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở TN&MT Trà Vinh đã kiểm tra 9/43 cơ sở và nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVMT đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời, tiến hành kiểm tra công tác BVMT đối với 2 công ty gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Định An và Công ty CP Đông lanh Long Toàn. Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM của dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh, công suất giai đoạn 1là 150 tấn/ngày, đêm” do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công tác BVMT sinh thái các dòng sông, kênh, mương được Sở quan tâm, với việc tổ chức hội thảo chuyên đề “Đề án cải tạo, phục hồi môi trường các tuyến kênh, mương, đoạn sông đang bị ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Ngoài ra, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư, nhất là ở vùng nông thôn đã có những chuyển biến đáng kể, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường nông thôn. Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã phát động toàn dân tham gia vào BVMT, vì sức khỏe cộng đồng.

Tính đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên toàn tỉnh Trà Vinh đạt trên 86%; tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng 2.389 công trình biogas cho các hộ chăn nuôi gia súc và các trạm xử lý và trung chuyển chất thải sinh hoạt ở cụm xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng (huyện Tiểu Cần) và cụm xã An Phú Tân, Tam Ngãi (huyện Cầu Kè).

Đường nông thôn vùng đồng bào dân tộc được bê tông hóa, sạch đẹp.
Đường nông thôn vùng đồng bào dân tộc được bê tông hóa, sạch đẹp.

Những năm gần đây, song song với việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Trà Vinh còn tích cực triển khai nhiều chương trình liên quan đến công tác BVMT và phòng chống biến đổi khí hậu cùng lúc đã tạo động lực và nguồn lực cho các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đạt nhiều kết quả rõ nét trong việc cải thiện môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT tại tỉnh Trà Vinh vẫn còn một số hạn chế như: việc nhận thức, chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT trong cộng đồng dân cư, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa cao; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ, chưa gắn kết; rác thải ở một số khu vực dân cư ở nông thôn chưa được thu gom, xử lý đúng quy định; vẫn còn tồn tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Nhằm tiếp tục thực hiện và ngày càng nâng cao hiệu quả trong công tác BVMT, Sở TN&MT Trà Vinh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về BVMT, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác trong công tác BVMT.

Bài & ảnh: Thanh Bạch - Phạm Hoạch

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO