--Quảng cáo---

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành giải pháp hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Tài nguyên - 00:00 02/10/2014

(TN&MT) - Hoàn thành giải toả đền bù, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2014 và năm 2015 của TP. Hồ Chí Minh

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo các sở ban ngành trực thuộc thành phố về những giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án sử dụng vốn ngân sách có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014.
   
  UBND Thành phố cho biết, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án này là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2014 và năm  2015 nhằm sớm khởi công thực hiện các dự án đầu tư, hạn chế việc phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng và gây bức xúc cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án do kéo dài  công tác giải phóng mặt bằng.
   
Theo đó, về nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND Thành phố yêu cầu đảm bảo bố trí đủ và kịp thời việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi đất, giải quyết dứt điểm trong những tháng cuối năm 2014 và năm 2015.
   
Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố, giao Sở Kế hoạch và  Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng UBND các quận – huyện kiểm tra, rà soát, đề xuất việc cân đối điều chuyển, bố trí vốn ( hoặc tạm dừng ứng vốn) cho các dự án; ưu tiên cho các dự án đã kéo dài quá lâu, các Dự án trọng điểm, cấp bách của Thành phố, Trung ương.
   
Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách của Trung ương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu cho UBND Thành phố có văn bản đề nghị hoặc tổ chức làm việc với chủ đầu tư dự án và các Bộ ngành Trung ương có liên quan để yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để hoàn thành trong những tháng cuối năm 2014 và trong năm 2015 việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
   
Về cân đối, điều chuyển và phê duyệt giá bán, giá thuê quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư, UBND Thành phố yêu cầu đảm bảo việc cân đối, điều  chuyển, phê duyệt giá bán, giá thuê nhà, đất phục vụ tái định cư phải kịp thời và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tái định cư của các hộ dân  tại từng Dự án.
   
UBND Thành phố yêu cầu bố trí đủ và kịp thời việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ảnh: MH
   
Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố rà soát các kiến nghị của UBND các quận – huyện về tái định cư để kịp thời đề xuất UBND Thành phố kết luận, chỉ đạo hoặc chủ động hướng dấn UBND các quận – huyện giải quyết theo thẩm quyền đã phân cấp. Trong quá trình giải quyết tái định cư nếu có liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án thì Hồi đồng Thẩm định bồi thường Thành phố có ý kiến  đề xuất UBND Thành phố xem xét quyết định.
   
Việc giải quyết vướng mắc, khó khăn khi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận – huyện chủ động rà soát các vướng mắc, khó khăn thì thực hiện  phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt để chỉ đạo các phòng, ban, cơ quân chuyên môn thuộc UBND các quận – huyện xem xét đề xuất, kết luận giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.
   
Các nội dung vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì UBND các quận – huyện phải rà soát tổng thể về tiến độ, về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước đây của dự án, xác định rõ nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận của người dân nhưng đảm bảm không làm phát sinh dắt dây đến các trường hợp đã giải quyết trước đây trong cùng một dự án và các dự án khác trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, giải quyết.
   
Trong trường hợp UBND các quận – huyện đã có văn vản báo cáo khó khăn, vướng mắc thì yêu cầu các Sở, ngành chức năng của Thành phố  ( Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố…) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình để kịp thời xem xét có văn bản hướng dẫn cho UBND quận – huyện thực hiện hoặc báo cáo, đề xuất để UBND Thành phố kết luận, chỉ đạo giải quyết. Thời hạn giải quyết của các Sở ngành không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND các quận – huyện hoặc chỉ đạo của UBND Thành phô.
   
Về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc Quyết định thu hồi đất trước ngày 01/7/2014 nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chậm nhất đến cuối tháng 10/2014, chủ đầu tư dự án, UBND các quận – huyện phải hoàn thành việc rà soát để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, kết luận, hướng dẫn giải quyết đối với các dự án này theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ –CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và điểm a, khoản 1, Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai năm 2013.
   
Trong thời  gian UBND Thành phố chưa ban hành chính sách  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo  quy định của Luật Đất đai năm 2013,  nếu có trường hợp các dự án trên được UBND Thành phố cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013  thì UBND  các quận – huyện tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ –CP và Nghị định số 47/2014/NĐ –CP.
   
Theo UBND TP.HCM, đây là chủ trương quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai cho người trong diện phải di dời, giải tỏa, tái định cư để thực hiện các dự án đúng tiến độ.
 Nguyễn Thanh
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO