TP.HCM: Xây dựng mới Cổng dịch vụ công thành phố

28/03/2019 09:02

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng mới Cổng dịch vụ công thành phố do Văn phòng UBND thành phố thực hiện và quản lý.

mot cua
Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa UBND quận 3 (TP.HCM)

UBND TP.HCM đã giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện  công tác cải cách hành chính, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi quản lý của đơn vị. 

Trong đó, chậm nhất đến tháng 6/2019, 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã phải hoàn thành kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ của Bộ phận một cửa; việc vận hành Bộ phận một cửa cần có sự tham gia của đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính, xác lập các cơ chế kiểm soát quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả để hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn; thực hiện nghiêm quy định về Thư xin lỗi; giải quyết dứt điểm, kịp thời các trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Kịp thời phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố trong tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo thực chất, tránh hình thức. Ngoài ra, cần kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định…

UBND TP.HCM cũng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục duy trì các dịch vụ cong trực tuyến mức độ 3, 4 đang cung cấp; chủ động áp dụng các giải pháp để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó chú trọng đến nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt, UBND TP.HCM đã giao Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng mới Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong thời gian này, Sở Thông tin truyền thông tiếp tục quản lý, duy trì Cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống một cửa điện tử đang vận hành.

Năm 2019, TP.HCM đặt mục tiêu nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thành phố vào nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu; phấn đấu đạt Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) thành phố vào nhóm 10 tỉnh, thành có điểm cao nhất; phấn đấu nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Xây dựng mới Cổng dịch vụ công thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO