--Quảng cáo---

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Đã xử lý xong nhiều bất cập về quản lý khoáng sản

Tài nguyên - 00:00 05/08/2014

(TN&MT) - Vừa qua, Tổng cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản báo cáo đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

(TN&MT) - Vừa qua, Tổng cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ĐC-KSVN) đã có văn bản báo cáo đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Trong đó, nhiều hạn chế trong kết quả kiểm toán đã được Tổng cục ĐC – KS VN, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khắc phục ngay sau khi hoạt động kiểm toán kết thúc…
   
Qun lý giy phép, tr lượng khai thác chưa sát
   
  Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước: Bộ TN & MT, Tổng cục ĐC – KS VN và các địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao về thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác cấp giấy phép và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Đơn cử như: Công tác kiểm tra và xử lý các Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn chưa chặt chẽ. Qua kiểm tra, có 26 giấy phép đã hết hạn, nhưng chưa được cấp lại, cũng chưa bị xử lý, chưa đóng cửa mỏ khai thác. Hơn nữa, có 47 giấy phép thuộc diện được cấp lại, vì đã cấp trước khi có Luật Khoáng sản năm 1996, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại. Ngoài ra, kết quả kiểm toán tại một số Tập đoàn, Tổng công ty còn cho thấy một số đơn vị khai thác khoáng sản vượt mức phạm vi được cấp phép, chưa kí quỹ phục hồi môi trường, chưa đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường sau khai thác...
   
  Ông Nguyễn Thanh Liêm, Kiểm toán trưởng chuyên ngành 2 của Kiểm toán Nhà nước cho biết: Công tác quản lý Nhà nước về thăm dò, khai thác khoáng sản là rất "nóng”. Do đó, năm 2013, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chọn đây là một chuyên đề kiểm toán. Song mới chỉ tập trung vào kiểm toán ở công tác cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản.
   
  Ông Lại Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục ĐC - KS VN cho biết: Trong số 47 giấy phép chưa được cấp lại trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu trên chỉ có 36 giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT. Tổng cục đã rà soát, có văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện. Theo đó, Tổng cục đã ban hành văn bản nhắc nhở từng đơn vị để nghiêm túc thực hiện. Kết quả đến nay đã có 7 khu vực đã được cấp lại giấy phép; 7 khu vực trình Bộ TN&MT hồ sơ cấp lại giấy phép; 3 khu vực đã được chuyển giao cho UBND tỉnh cấp phép theo thẩm quyền theo quy định của Luật khoáng sản; 2 khu vực đang lập thủ tục đóng cửa mỏ; 8 khu vực chưa có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhưng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2012 – 2013; 1 khu vực đã dừng khai thác nhưng chưa đóng cửa mỏ và 7 khu vực chưa có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra.
   
Khai thác khoáng sản đụng đâu cũng có vi phạm
    
   
Đã xlý xong nhiu kiến ngh ca kim toán
   
  Ngày 29/5/2014, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản số 473/BC-TCĐCKS gửi Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán về tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán chuyên đề quản lý Nhà nước về khoáng sản. Báo cáo cho biết nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Bộ TN&MT, Tổng cục ĐC - KS VN thực hiện nghiêm túc, sai phạm đã được xử lý triệt để. Ví dụ, đối với ban hành văn bản, từ khi Kiểm toán Nhà nước ban hành Thông báo kết luận đến nay Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định là Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản, và Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;  2 Thông tư là Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản và Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ban hành Quy chế hoạt động của Hộ đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
   
  Đối với 26 Giấy phép khoáng sản hết hạn, chưa được cấp lại, chưa đóng cửa mỏ như trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước công bố, ông Lại Hồng Thanh khẳng định chỉ có 24 Giấy phép khai thác khoáng sản của 21 đơn vị đã hết hạn và Tổng cục ĐC - KS VN đã có văn bản đôn đốc các đơn vị trên. Kết quả đến nay đã có 12/24 Giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn của 9 đơn vị đã báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ khi giấy hết hạn.
   
  Với 12/24 Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực của 12 đơn vị nhưng chưa có báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ khi giấy phép hết hiệu lực, Tổng cục ĐC - KS VN đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và báo cáo về Tổng cục. Những trường hợp không thực hiện nghĩa vụ khi giấy phép hết hiệu lực theo quy định, Tổng cục sẽ xử lý vi phạm theo pháp luật.
   
  Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Sau khi nhận được Thông báo kết quả kiểm toán số 246/TB-KTN, Bộ TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị trong đó có Tổng cục ĐC - KS VN khẩn trương tổ chức thực hiện các kiến nghị với những kết quả đạt được như trên. Tuy nhiên, do Luật Khoáng sản 2010 có nhiều quy định mới nên một số nội dung không thể hoàn thành như: Ban hành thông tư hướng dẫn nội dung thanh tra, quy trình nội dung kiểm tra chuyên ngành khoáng sản; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý Giấy phép hoạt động khoáng sản...
   
  Bài và ảnh: Q.Minh
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO