--Quảng cáo---

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang

Trong nước - 19:07 14/04/2019

(TN&MT) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương.

TongbiThuthamKiengiang
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Kiên Giang

Báo cáo với tóm tắt với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Đảng uỷ và chính quyền nhân dân Kiên Giang luôn tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, người đứng đầu có bước đổi mới. Toàn Đảng bộ đã phát triển được 11.507 đảng viên, nâng toàn Đảng bộ có 59.147 đảng viên. Việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt một số kết quả tích cực. 

Về phát triển kinh tế tiếp tục phát triển với tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 là hơn 62.300 tỷ đồng, gấp 1, 23 lần so với năm 2015; tốc độ tăn trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,13%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 1.664 USD lên 2.094 USD năm 2018; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tỷ trọng nông-lâm-thuỷ sản giảm từ 40,39 xuống còn 35,71%, công nghiệp – xây dựng tăng từ 18,11% lên 19,26%, dịch vụ tăng từ 38,81 lên 41,72%. Trong đó, kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện (kinh tế biển chiếm 73,82% GDP của tỉnh). Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường ven biển, hải đảo được tăng cường. Đời sống của nhân dân ven biển và trên các đảo từng bước được cải thiện.

TBTthamKienGiang7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo về những kết quả đạt được từ quý I/2019 và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Tỉnh Kiên Giang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt tất cả các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn về trình độ, nâng lên lang lực công tác và có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, gắn bó với nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; tăng cường phúc tra và xử lý sau phúc tra.

Rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để có giải pháp cụ thể tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển các lĩnh vực và chỉ tiêu đạt còn thấp, đồng thời khai thác tốt hơn các lĩnh vực còn tiềm năng lợi thế, bảo đảm đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

TBTthamKienGiang6
Bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị phát biểu báo cáo tổng kết tại cuộc họp

Trong quý I/2019, tổng thu ngân sách tỉnh đạt 3.309 tỷ đồng, vượt 31,73 so dự toán; kim ngạnh xuất khẩu 107,7 triệu USD; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được đẩy mạnh, du lịch đã trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, lượng khách du lịch tăng nhanh, nhất là khách quốc tế; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 640 triệu USD, vượt 23,08% kế hoạch tăng 35,11% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản được quan tâm. Tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời luôn quan tâm phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh dịch vụ - du lịch, khuyến khích và tạp điều kiện thuận lợi phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kinh tế mà nghị quyết đại hội đã xác định và tăng cường sự liên kết để cùng phát triển.

TongbiThuthamKiengiang2
Lãnh đạo Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Trong công tác phát triển về văn hoá – xã hội tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, nâng chất lượng dạy và học. Phát triển, nâng cấp hệ thống trường, lớp học, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nong thôn mới và đô thị văn minh”; Sớm hoàn thành các bệnh viện đưa vào hoạt động phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Về công tác quốc phòng, an ninh, Kiên Giàn tăng cường phối hợp các lực lượng trong việc bảo vệ tốt an ninh quốc gia, trận tự an toàn xã hội, chủ đọng giải quyết khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm tốt an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; quan tâm xây dựng dựng lực lượng nòng cốt và thực hiện tốt chính sách đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo.

Trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực. Đảy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tỉnh, thành giám biên; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị.

Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quốc; xem xét chấp thuận chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu theo Tờ trình số 49-TTr/TU ngày 5.4.2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang; đề nghị Trung ương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án đường hành lang ven biển giai đoạn 2 (đoạn Rạch Giá-Hà Tiên) và Quốc lộ 61 (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt) để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh kết nối với hạ tầng giao thông quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long… 

Tại hội nghị, lãnh đạo và đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương đều ghi nhận kết quả Đảng bộ Kiên Giang lãnh đạo đạt được trong thời gian qua; nhất là việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kinh tế và tăng cường liên kết kinh tế giữa các vùng trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò động lực của TP Rạch Giá, Phú Quốc tạo tác động lan tỏa phát triển các vùng khác trong toàn tỉnh. Trong thời gian tới, sẽ tập trung đầu tư phát triển Phú Quốc theo đúng quy hoạch và đạt nhiều kết quả quan trọng; đưa Phú Quốc trở thành động lực phát triển và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Các lãnh đạo trung ương cũng đánh giá cao chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang luôn coi trọng công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

TongbiThuthamKiengiang4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Kiên Giang đúng dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer và cả nước chuẩn bị kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; được chứng kiến những đổi thay, phát triển của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng trao đổi, làm rõ những thành tựu nổi bật Kiên Giang đã đạt được; phân tích tiềm năng, thế mạnh và những định hướng phát triển nhằm đưa Kiên Giang tiếp tục phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong thời gian tới.    

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, đoàn kết phấn đấu và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng. Với những lợi thế, tiềm năng và sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Kiên Giang còn nhiều tiềm năng phát triển. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang về những  thành tích, kết quả đã đạt được thời gian qua.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, không chỉ riêng với Kiên Giang mà với cả nước, là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, vì sắp tới yêu cầu  ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, trăn trở. 

TongbiThuthamKiengiang3
Quang cảnh cuộc họp sáng ngày 14/4

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Kiên Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ như phương hướng đã đề ra, phát huy toàn diện, mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là tiềm năng về lúa, cá, du lịch… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải chú trọng phát triển toàn diện, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, giữ gìn đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc; giữ vững quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền đất nước, quan hệ tốt với các địa phương của nước bạn có chung đường biên giới. Muốn thế phải có tư duy chiến lược, quy hoạch tổng thể và quy hoạch trên từng lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở đó có chính sách thu hút đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ… 

Về các kiến nghị của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và nêu rõ, cần có kế hoạch tổng thể, cân đối nguồn lực, tính toán từng bước đi cụ thể, chắn chắn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO