--Quảng cáo---

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vụ xác minh nguồn gốc đất, chính quyền xã “phủi" sự đồng thuận của dân

Tiếng dân - 21:23 23/06/2019

(TN&MT) – Không đồng ý Quyết định của UBND huyện Tĩnh Gia xác định sai nguồn gốc sử dụng đất, hộ gia đình bà Hoàng Thị Bổng đã làm đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 17/5/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5973/UBND-TD chỉ đạo UBND huyện Tĩnh Gia giải quyết sự việc trên. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tĩnh Gia, ngày 15/6/2019, UBND xã Hải Hòa đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của người dân thôn Đông Hải, để làm căn cứ để xác minh nguồn gốc sử dụng đất của hộ bà Hoàng Thị Bổng. Thế nhưng, UBND xã Hải Hòa lại ngang nhiên “phủi” kết quả hội nghị.

Ngày 18/6/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài “Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Cần xác định rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân”. Phản ánh về việc hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa cấp đất ở vào tháng 7/1980 tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).
 

Thửa đất của bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa xác nhận sử dụng trước ngày 18/12/1980.
Thửa đất của bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa xác nhận sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Ngày 30/9/2010, để thực hiện Dự án làm tuyến đường từ QL 1A vào Khu du lịch biển Hải Hòa, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Đào Trọng Quy (nay là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã ban hành Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đường giao thông từ QL 1A đi Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, trong Quyết định nêu rõ: “Thu hồi 23 m² đất tại thửa đất số 64 tờ bản đồ trích đo số 5 của ông Lê Trọng Tuấn, đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Việc xác định nguồn gốc đất dựa trên đề nghị của UBND xã Hải Hòa tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 29/9/2010 và theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tĩnh Gia”.
 

: Kết quả cuộc họp lấy ý kiến người dân thôn Đông Hải ngày 15/6/2019 của UBND xã Hải Hòa tổ chức có 21/26 hộ thống nhất nguồn gốc đất của hộ bà Hoàng Thị Bổng được sử dụng trước ngày 18/12/1980.
: Kết quả cuộc họp lấy ý kiến người dân thôn Đông Hải ngày 15/6/2019 của UBND xã Hải Hòa tổ chức có 21/26 hộ thống nhất nguồn gốc đất của hộ bà Hoàng Thị Bổng được sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Thế nhưng gần 10 năm sau, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia lại có Quyết định xác định lại nguồn gốc đất và cho rằng thời điểm sử dụng đất lại trước ngày 15/10/1993. Không đồng ý việc UBND huyện Tĩnh Gia xác định sai nguồn gốc sử dụng đất, hộ gia đình bà Hoàng Thị Bổng đã có đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 17/5/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5973/UBND-TD chỉ đạo UBND huyện Tĩnh Gia giải quyết sự việc trên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tĩnh Gia và dựa trên khoản 2, điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, ngày 15/6/2019, UBND xã Hải Hòa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến công khai của 26 hộ dân (là những người cao tuổi) thôn Đông Hải, ông Phạm Văn Quyết – Quyền Chủ tịch UBND xã Hải Hòa làm Tổ trưởng tổ xác minh. Sau khi thực hiện bỏ phiếu lấy ý kiến, đã có 21/26 (hơn 80% số phiếu) hộ dân thống nhất việc gia đình ông Lê Trọng Tuấn sử dụng đất trước ngày 18/12/1980.
 

Hội nghị lấy ý kiến của người dân ngày 15/6/2019. Có 21/26 người dân thôn Đông Hòa xác nhận gia đình ông Tuấn, bà Bổng ở trước ngày 18/12/1980, nhưng khi ra Quyết định thì UBND xã Hải Hòa lại “lờ” đi kết quả này
Hội nghị lấy ý kiến của người dân ngày 15/6/2019. Có 21/26 người dân thôn Đông Hòa xác nhận gia đình ông Tuấn, bà Bổng ở trước ngày 18/12/1980, nhưng khi ra Quyết định thì UBND xã Hải Hòa lại “lờ” đi kết quả này


Như vậy, cùng với Quyết định thu hồi đất số 2530/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Đào Trọng Quy (nay là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Biên bản xác định của 75 hộ dân thôn Đông Hòa, Giấy xác nhận giao đất của ông Lê Trọng Binh, Phó Chủ nhiệm HTX Đông Hòa, người trực tiếp giao đất cho ông Tuấn, bà Bổng vào thời điểm tháng 7/1980 và Biên bản Hội nghị xác minh nguồn gốc đất được UBND xã Hải Hòa tổ chức theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với số phiếu 21/26 phiếu thống nhất gia đình ông Tuấn, bà Bổng ở trước thời điểm 18/12/1980.

Thế nhưng không hiểu tại sao đến ngày 17/6/2019 ( tức là 2 ngày sau khi tổ chức Hội nghị xác minh), Chủ tịch UBND xã Hải Hòa Phạm Văn Quyết đã có Quyết định số 71/QĐ-UBND và cho rằng: “ Ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng ở thôn Đông Hòa khiếu nại UBND xã Hải Hòa xác định sai nguồn gốc, thời điểm sử dụng thửa đất số 64, tờ bản đồ trích đo số 05 sử dụng sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 là không có cơ sở…”
 

UBND xã Hải Hòa không căn cứ vào kết quả của cuộc họp lấy ý kiến người dân và nhất quyết khẳng định: Nguồn gốc đất của hộ bà Hoàng Thị Bổng sử dụng sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.
UBND xã Hải Hòa không căn cứ vào kết quả của cuộc họp lấy ý kiến người dân và nhất quyết khẳng định: Nguồn gốc đất của hộ bà Hoàng Thị Bổng sử dụng sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.


Rõ ràng, chính Chủ tịch UBND xã Hải Hòa đang “phủ nhận” cả Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 29/9/2010 của UBND xã trước kia để làm cơ sở cho Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ra quyết định thu hồi đất năm 2010 của gia đình ông Tuấn, bà Bổng. Đặc biệt là phủ nhận cả kết quả Hội nghị lấy ý kiến công khai của 26 hộ dân ngày 15/6/2019

Dư luận đang thắc mắc, phải chăng cuộc họp lấy ý kiến của người dân ngày 15/6/2019 được UBND xã Hải Hòa tổ chức chỉ “mang tính chất minh họa” và lý do gì chính quyền địa phương lại “phủi tay” các các hồ sơ, tài liệu xác nhận hộ bà Hoàng Thị Bổng sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 để làm căn cứ xác định đúng nguồn gốc đất?

Rất mong Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cần xem xét lại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND xã Hải Hòa nhằm tôn trọng ý kiến của người dân và đem lại quyền lợi chính đáng cho gia đình ông Tuấn, bà Bổng

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!.

  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Cần xác định rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân
    Tiếng dân - 18:04 18/06/2019
    (TN&MT) – Mặc dù hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa cấp đất ở vào tháng 7/1980 tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận bằng Quyết định thu hồi đất năm 2010 để làm đường giao thông. Thế nhưng gần 10 năm sau, Phó Chủ tịch UBND huyện lại có Quyết định hủy bỏ để “tự” xác định lại nguồn gốc đất và cho rằng thời điểm sử dụng đất lại trước ngày 15/10/1993. Chính điều này đã gây sự bất bình cho người dân nơi đây và làm ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình ông Tuấn, bà Bổng

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO