--Quảng cáo---

Thuế khai thác TNN và tiền cấp quyền khai thác TNN

Tư vấn pháp luật - 15:28 25/10/2018

(TN&MT) – Tôi thấy, trong các văn bản quy định đến việc khai thác tài nguyên nước đều có quy định về thuế khai thác tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên. Xin hỏi, hai loại tiền này có giống nhau không? Bây giờ tôi muốn xin giấy phép khai thác tài nguyên nước thì phải đóng loại nào hay phải đóng cả hai?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước năm 2012: “Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật;

b) Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả;

c) Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

d) Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng;

đ) Thực hiện nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

e) Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép;

g) Khi bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp không phải xin cấp giấy phép, không phải đăng ký theo quy định tại Điều 44 của Luật này;

h) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

25
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Như vậy, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước có nghĩa vụ “thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định”. Nghĩa vụ về tài chính bao gồm: thuế khai thác tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trong đó:

- Thuế khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Văn bản số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Như vậy, hai khoản tiền này là khác nhau, được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật khác nhau. Việc phải đóng loại tiền nào trong 2 khoản tiền trên  sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng nguồn nước khai thác mà bạn được cấp phép.

  • Hai gia đình đổi đất thì nên lập hợp đồng gì?
    Tư vấn pháp luật - 16:20 22/10/2018
    (TN&MT) – Gia đình tôi và gia đình hàng xóm vừa cùng nhau mua đất tại khu đô thị. Lúc mua xong cả hai gia đình mới biết lô đất mình mua không hợp hướng tốt, không hợp tuổi. Xin hỏi, bây giờ hai gia đình chúng tôi muốn đổi đất cho nhau có được không? Khi đổi đất chúng tôi sẽ ký kết loại hợp đồng gì để hợp thức hóa việc này?  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO