--Quảng cáo---

Thúc đẩy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển bền vững KT-XH

Đất đai - Bài và ảnh: LINH NGA - 11:15 10/03/2020

(TN&MT) - Được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, ban, ngành và các địa phương nên công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Phối hợp quản lý chặt quỹ đất

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng và địa phương đã được tăng cường; quỹ đất đai đã được xác định và quản lý chặt chẽ; các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã được hạn chế. Trong đó, đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan.

Cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên gần 198.000 ha, trong đó, diện tích đất cần cấp Giấy chứng nhận QSDĐ hơn 173.093ha. Tính đến cuối năm 2019, tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức trên 68.762 ha, đạt tỷ lệ 99,25% và tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân là 101.910 ha, đạt tỷ lệ 98,17%. Hiện, còn hơn 519 ha chưa cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các tổ chức và hơn 1.900 ha chưa cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. Nguyên nhân là do các tổ chức, đơn vị sự nghiệp đang sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất; đất có tranh chấp…

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để đạt được kết quả trên là trong quá trình thực hiện, Sở TN&MT luôn nhận được sự phối hợp của các cơ quan có liên quan như: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, cấp xã… Trong đó, đối với Cơ quan Thuế, việc triển khai thực hiện liên thông thuế đã được Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) bắt đầu triển khai từ đầu tháng 10/2016. Đến nay, đã triển khai thực hiện tại 8/8 đơn vị cấp huyện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày đối với giải quyết các hồ sơ về ĐKĐĐ khi thực hiện liên thông thuế giữa Cơ quan ĐKĐĐ với Cơ quan Thuế, tạo tiền đề cho sự phối hợp giữa 2 Cơ quan Quản lý Nhà nước trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ thuận lợi cho cán bộ xử lý hồ sơ, giảm thiểu các thủ tục rườm rà đối với người dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa phối hợp với Chi cục Thuế triển khai thực hiện theo Quy chế phối hợp số 414/QCPH-CT-STNMT ngày 20/01/2020 về công tác luân chuyển thông tin địa chính bằng hình thức điện tử giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan ĐKĐĐ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bưu điện tỉnh ký kết hợp tác giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối với Cơ quan Bưu chính, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở TN&MT”.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện tỉnh. Từ khi triển khai đến nay đã đạt với tỷ lệ đạt khoảng 10% tương ứng với hơn 25.000 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công chứng, các cơ quan liên quan trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo. Tính đến tháng 12/2019, hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh đã giải quyết 61.233 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm; trong đó, hồ sơ đăng ký thế chấp 32.759 hồ sơ; hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp 436 hồ sơ; hồ sơ xóa đăng ký 28.026 hồ sơ; hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 12 hồ sơ…

Tích cực tìm giải pháp gỡ khó

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, ban, ngành và các địa phương nên công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng thực hiện có hiệu quả. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Điển hình như công tác thực hiện liên thông thuế vẫn chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm do quá trình thực hiện liên thông thuế gặp nhiều khó khăn do phần mềm xử lý hồ sơ của cả 2 cơ quan. Cụ thể, hồ sơ đã được chuyển trên phần mềm nhưng Cơ quan Thuế không nhận được hoặc phải sau vài ngày Cơ quan Thuế mới nhận được; hồ sơ chuyển từ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ qua Chi cục Thuế một số trường hợp tập tin “pdf”  đã nhận được nhưng chưa nhận được phiếu chuyển thuế điện tử.

Bên cạnh đó, đối với những trường hợp có giấy ủy quyền như: Chuyển nhượng, tặng cho… phải tính 2 lần thuế, nhưng hiện tại phần mềm chưa thể hiện được thông tin của người được ủy quyền để tính thuế. Ngoài ra, phần mềm cũng chưa có cơ chế kiểm soát số lượng phiếu chuyển, thông báo chuyển đi và chuyển đến giữa 2 Cơ quan. Do đó, việc kiểm tra, đối chiếu số lượng hồ sơ giữa 2 Cơ quan là rất khó khăn, mất nhiều thời gian, nhân lực và không chính xác.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, công tác phối hợp với cơ quan Bưu chính cũng còn gặp nhiều khó khăn. Bởi mục tiêu đề ra là trong năm 2019 phấn đấu đảm bảo đạt mục tiêu cung cấp 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phấn đấu 10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó, 90% các thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Năm 2020, Sở sẽ cung cấp ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu 20% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 40% số lượng hồ sơ TTHC được thực hiện thông qua trực tuyến và hơn 90% số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy vậy, đến nay, công tác này mới đạt khoảng 10%. Nguyên nhân chủ yếu là việc tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa được người dân, doanh nghiệp quan tâm, chưa thực sự cảm thấy yên tâm, tin cậy khi giao tài sản có giá trị lớn là Giấy chứng nhận QSDĐ cho Bưu điện; việc tiếp cận, truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân còn hạn chế do các giao dịch được thực hiện trên môi trường mạng.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai

Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, để công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, nhằm quản lý chặt chẽ đất đai và thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai, Sở TN&MT sẽ tăng cường các giải pháp để việc phối hợp với các Sở, ngành chức năng đạt hiệu quả cao hơn.

Theo đó, giải pháp trước mắt là sẽ nhanh chóng đồng bộ phần mềm liên thông thuế giữa Sở TN&MT và Cơ quan Thuế để giải quyết triệt để việc tài liệu sau khi chuyển không bị thiếu, mất thông tin; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin một cách hiện đại, chất lượng cho hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ; tích cực chủ động phối hợp truyền và nhận thông tin điện tử giữa 2 Cơ quan; đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu; đào tạo, hướng dẫn người sử dụng ứng dụng, nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo nguồn nhân lực tham gia đủ về số lượng yêu cầu, am hiểu nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Song song đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung nằm trong thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời, quyết liệt hơn trong việc đôn đốc, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các ưu điểm, tiện ích của Bưu chính công ích bằng nhiều hình thức để đông đảo người dân hiểu rõ và cảm thấy yên tâm, tin tưởng đối với dịch vụ Bưu chính trong việc giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp.

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất tự nhiên là trên 198.097 ha, trong đó có 145.798 ha là đất nông nghiệp, 49.722 ha là đất phi nông nghiệp. Trong tổng diện tích đất nói trên, chỉ còn 2.576 ha là đất chưa sử dụng. Như vậy, có thể thấy hầu hết đất đai của Bà Rịa - Vũng Tàu đang được sử dụng hoặc sẵn sàng đưa vào sử dụng, góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO