--Quảng cáo---

Thủ tướng giao Đồng Nai quản lý đất các công ty nông nghiệp giải thể

Tài nguyên - 00:00 10/11/2015

  (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

 

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Đất đai thuộc Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực - một đơn vị mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải thể
Đất đai thuộc Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực - một đơn vị mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải thể

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với Công ty TNHH một thành viên Cao su công nghiệp.

Hình thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai góp vốn bằng tài sản, vốn, đất đai của hai đơn vị phụ thuộc là Công ty Sữa Đồng Nai và Công ty Nông nghiệp Đồng Nai với nhà đầu tư khác để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải thể Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực.

UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa, giải thể các công ty nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định hiện hành, rà soát, lựa chọn đối tác tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các doanh nghiệp đối tác cam kết và doanh nghiệp sau khi sắp xếp phải tiếp tục giữ và phát triển thương hiệu, không được đổi tên doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty sau sắp xếp và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng phương án quản lý đối với diện tích đất của đơn vị giải thể và các đơn vị không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

PV

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO