--Quảng cáo---

Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Tư vấn pháp luật - 00:00 03/12/2015

Hỏi: Cho tôi hỏi, khi một doanh nghiệp muốn khai thác khoáng sản thì phải thực hiện những thủ tục gì? Trình tự thực hiện việc xin cấp giấy phép khai thác như thế nào? Doanh nghiệp phải chuận bị hồ sơ ra sao?

Trả lời

Theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản liên quan, doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải thực hiện các thủ tục như sau: 

Đầu tiên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đến trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tìm hiểu qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh để được hướng dẫn làm hồ sơ đúng quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Sau đó, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ đảm bảo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản và Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.

Tiếp theo đến giai đoạn thẩm định hồ sơ: Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan. Trong vòng 20 ngày, các cơ quan liên quan sẽ cho ý kiến. Tiếp theo, trong thời gian không quá 35 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho Uỷ ban nhân dân tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cuối cùng, trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép khai khoáng gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính); Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính); Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư (bản chính); Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 53 của Luật khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO