Tiếp tục cam kết cùng nhau bảo vệ môi trường, an ninh trên biển

(TN&MT) - Chiều 18/4, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quy chế số 11557/QC-BQP-BTNMT ngày 10/12/2015 về việc thực hiện quản lý Nhà nước giữa Bộ Quốc Phòng với Bộ TN&MT về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ TNMT trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam.

Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo hai hơn vị cùng dự.

ong son
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam

Theo Báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, sau 3 năm triển khai Quy chế số 11557/QC-BQP-BTNMT ngày 10/12/2015, Lực lượng Cảnh sát biển và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Hai bên) đã cơ bản thực hiện tốt công tác phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; luôn thống nhất, đảm bảo đúng nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ, bước đầu đã đạt được những kết quả trong hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Cơ quan thường trực Hai bên thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc; rà soát tình hình triển khai kế hoạch, thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo. Công tác phối hợp đã từng bước đi vào nề nếp hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ong thi
Đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu 

Để tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, Hai bên đã thiết lập đầu mối là Bộ Tham mưu của Cảnh sát Biển và Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam là hai cơ quan thường trực, hỗ trợ, thông tin trong các hoạt động phối hợp. Từ đó, thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu. Cụ thể phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình thời sự trên biển, các hoạt động liên quan đến việc thực thi, chấp hành pháp luật trên biển, các hoạt động thăm dò nghiên cứu khoa học của các tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam; công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên các vùng biển Việt Nam. Phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; danh sách các tàu nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép nghiên cứu và tọa độ các khu vực điều tra khảo sát trên các vùng biển Việt Nam; việc cấp phép cho hoạt động nhận chìm trên biển, giao khu vực biển và các hoạt động phát hiện, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo.

toan canh
Toàn cảnh Hội nghị 

Trong 3 năm qua Hai bên cũng đã phối hợp tổ chức được 07 đoàn công tác  phối hợp trong khảo sát, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt trong năm 2018, đã tổ chức 2 đợt tuần tra, giám sát trên biển đó là từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã mời cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo tham gia đoàn công tác kiểm tra liên hiệp nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc đợt 1/2018. Và tháng 8 năm 2018, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì phối hợp Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các hoạt động trên biển và ven bờ từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Thông qua đó đã nắm bắt được thực trạng việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại các địa phương; hướng dẫn cho các tổ chức có liên quan thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh từ phía cơ sở, chính quyền địa phương, trên cơ sở đó có những kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Việc phối hợp thường xuyên trong các hoạt động nghiệp vụ đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Hai bên trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

ky ket
Hai bên tiến hành ký cam kết tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2019

Để biểu dương thành tích đạt được của 2 đơn vị được giao làm đầu mối hợp tác, trong Hội nghị này, Hai bên đã công bố và trao Bằng khen cho Bộ Tham Mưu thuộc Cảnh sát biển và Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối kết hợp, tham mưu, xây dựng, triển khai các Chương trình hợp tác trong các năm qua.

Góp ý vào hoạt động của các bên, phí Bộ Tư lệnh cảnh sát biển cho rằng, cần thiết phải có đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị kiểm tra, giám sát để đánh giá mức độ gây ô nhiễm của các con tài hoạt động trên vùng biển Việt Nam, từ đó xử lý theo pháp luật quy định; đồng thời, phía Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam cần cung cấp thông tin những khu vực có nguy cơ ô nhiễm như những khu vực có nhà máy, xí nghiệp ven biển xả thải, các thời gian, khu vực có hoạt động nhận chìm vật chất...Phía Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc điều tra cơ bản TNMT biển, đảo, ứng dụng Khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT biển, số liệu và thông tin cung cấp cho hoạt động quản lý tổng hợp thống nhất biển, đảo. Việc xây dựng kế hoạch cần phải  đi vào thực chất để bố trí kinh phí hợp  lý, xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả các hoạt động khác không chỉ tập trung vào tuần tra, kiểm soát...

Để  thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp số 11557/QC-BQP-BTNMT ngày 10/12/2015 về việc thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hai bên đã tiếp tục ký cam kết hợp tác, hỗ trợ nhau trong các nội dung hoạt động sau: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phối hợp bảo đảm hiệu quả trong trao đổi thông tin, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh; Phối hợp hiệu quả trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên;  Tăng cường công tác phối hợp đối với: kiểm soát các hoạt động nghiên cứu khoa học của các tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam, kiểm soát các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động nhận chìm vật chất trên biển; Tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát hợp pháp trên biển; hỗ trợ bảo vệ các công trình quan trắc trên biển; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển giáo dục cho ngư dân, các thuyền trưởng, chủ phương tiện tham gia hoạt động trên biển về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

K.Liên

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục