--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Ngành TN&MT - 12:20 18/07/2019

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT, Thành ủy, HĐND và UBND TP. Cần Thơ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

tho1
Việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các quận, huyện đang được Sở TN&MT TP. Cần Thơ tập trung thực hiện

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT đã hoàn thành tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố; trình Thành ủy TP. Cần Thơ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn; kế hoạch thực hiện điều chỉnh Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Về quản lý đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ trình HĐND thành phố thông qua danh mục (bổ sung) các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10ha trong năm 2019; điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 09/09 quận, huyện; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 09/09 quận, huyện và kết quả thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ TN&MT đúng quy định. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã thực hiện thu hồi đất của 07 tổ chức với diện tích 1,58 ha; giao đất cho 25 tổ chức với diện tích 60,04 ha; cho 14 tổ chức thuê đất với diện tích 36,91 ha; cho 04 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 0,39 ha, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; thẩm định 98 hồ sơ đo đạc với tổng diện tích 166,46 ha để phục vụ công tác khai thác quỹ đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Hay xin chủ trương chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho các đơn vị, tổ chức và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ngoài ra, tiếp nhận 61.776 hồ sơ hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tương ứng 83.312 giấy chứng nhận; chuyển 17.930 phiếu chuyển thông tin địa chính cho ngành Thuế với tổng diện tích 1.355 ha, ước thu ngân sách 124,98 tỉ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư; Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã thực hiện 15 cuộc thanh tra (03 cuộc theo kế hoạch, 12 cuộc đột xuất) về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 41 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước hơn 165 triệu đồng; tổ chức tiếp dân thường xuyên và định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT, tham mưu UBND TP. Cần Thơ xác minh, giải quyết 29/32 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Đối với công tác quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn tổng hợp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng bộ tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác thải công nghiệp thông thường; hoạt động thẩm định và hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau khi dự án hoạt động được thực hiện chặt chẽ; quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tuyệt đối không buông lỏng hoạt động nhập khẩu phế liệu, ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường.

Sở TN&MT cũng đã chủ động tham mưu UBND TP. Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại TP. Cần Thơ; tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH thông qua kế hoạch hành động ứng phó BĐKH TP. Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2030. 

Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016 - 2020); triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức.

Qua đó, góp phần nâng cao, chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP. Cần Thơ. Ngoài ra, liên thông xử lý các hồ sơ đất đai từ xã, phường, thị trấn lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

tho2
Công tác dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn luôn được TP. Cần Thơ đặc biệt quan tâm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2019, từ nay đến cuối năm 2019, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Sở TN&MT sẽ tổ chức triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; rà soát, tham mưu UBND TP. Cần Thơ trình HĐND thành phố danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2020.

Đồng thởi, kiểm tra, rà soát và giải quyết các vướng mắc, tồn tại của các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham mưu, trình UBND TP. Cần Thơ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công đang quản lý nhằm tạo nguồn thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; thu hồi 5% đến 10% quỹ đất của các dự án để bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Song song đó, Sở TN&MT sẽ điều tra, khảo sát, tham mưu UBND TP. Cần Thơ xây dựng khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2020-2024); rà soát, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; dự án điều tra thoái hóa đất; bàn giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện về UBND quận, huyện quản lý.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Sở TN&MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị; tổ chức thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đất đai, môi trường theo kế hoạch và đột xuất; tập trung các đoàn thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tham mưu các giải pháp xử lý tro xỉ, tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường của bãi rác Ô Môn, Cờ Đỏ; giải quyết các vướng mắc về thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Mặt khác, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BĐKH; tham mưu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH tại TP. Cần Thơ; Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của TP. Cần Thơ giai đoạn 2018-2020; quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tập trung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO