PVN60
Tin mới nhất
Khởi công xây dựng Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Khởi công xây dựng Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Ngày 9/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát lệnh khởi công Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.