Ninh Bình: Nhiều kết quả đáng mừng trong lĩnh vực TN&MT

(TN&MT) – Chiều ngày 11/01/2018, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Điều dễ nhận thấy là năm 2017, lĩnh vực TN&MT ở Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Anh 1 (2)
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Toàn ngành đã tập trung lực lượng thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình theo phân bổ của Chính phủ, được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến phân bổ khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.  

Công tác định giá đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và GPMB: Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hướng dẫn UBND cấp huyện về thành phần hồ sơ trình xác định giá đất cụ t hể trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, toàn ngành tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể đối với 151 dự án, sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện 101 dự án. Công tác thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện tại 8/8 huyện, thành phố với tổng số tiền thu được 1.640 tỷ đồng.

Về công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký thế chấp, trong năm 2017, toàn ngành đã cấp (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) 21.466 GCN, trong đó: hộ gia đình, cá nhân: 21.124 giấy chứng nhận với diện tích 523,34ha; tổ chức: 342 giấy chứng nhận với diện tích 278,05ha. Sở chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất cho 03 tổ chức với diện tích 10,1ha. Toàn ngành đã thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất cho 9.964 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp cho 6.330 trường hợp; thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp cho 34 trường hợp.

Cùng với đó, công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản cũng đạt được nhiều kết quả tích cực như: Trình UBND tỉnh phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xác định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ m3 ra tấn để làm căn cứ tính phí BVMT đối với khai thác khoáng sản; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 04 đơn vị với tổng số tiền 10,448 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Thông báo giấy phép khai thác hết hiệu lực cho 03 đơn vị; việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích khai thác, đóng cửa mỏ, đánh giá chất lượng, trữ lượng mỏ và việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho 17 đơn vị/21 mỏ. Phối hợp Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thanh tra hoạt động khoáng sản sử dụng đá làm VLXD thông thường đối với 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, toàn ngành vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm 4 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Về công tác BVMT, sở thẩm định và phê duyệt 28 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 02 phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 4 Đề án BVMT đơn giản, chi tiết; Xác nhận 17 Kế hoạch BVMT; Chấp thuận điều chỉnh nội dung ĐTM cho 08 đơn vị. Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của 08 dự án; Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 09 đơn vị. Kiểm tra theo kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ đối với 05 cơ sở sản xuất lò vôi; Kiểm tra, kiểm soát môi trường định kỳ và đột xuất đối với 31 đơn vị; Kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT và UBND tỉnh đối với 05 dự án; Kiểm tra thực hiện các nội dung theo đề án BVMT chi tiết và thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với 02 dự án; kiểm tra, xác nhận tiêu chí môi trường đạt chuẩn NTM cho 20 xã.

Cũng trong Hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo toàn ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, nhất là hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin & ảnh: Anh Tú

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục