Nghị định về hoạt động viễn thám sẽ có hiệu lực thi hành từ 20/2/2019

(TN&MT) – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP gồm 6 chương 33 điều quy định về hoạt động viễn thám.

Nghị định về hoạt động viễn thám sẽ có hiệu lực thi hành từ 20/2/2019
Nghị định về hoạt động viễn thám sẽ có hiệu lực thi hành từ 20/2/2019 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định này quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động viễn thám trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

Nghị định quy định dữ liệu ảnh viễn thám được khai thác và sử dụng phục vụ các hoạt động sau: Quan trắc, giám sát về ô nhiễm môi trường: đất, nước do chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp; không khí do khí phát thải công nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm môi trường do thiên tai, các khoáng chất tự nhiên độc hại phát tán vào môi trường, khai thác khoáng sản; kiểm kê khí nhà kính; Công tác thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên, môi trường định kỳ và đột xuất nhằm đưa ra các báo cáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống thiên tai; giám sát hạn hán, cảnh báo cháy rừng, diễn biến lũ lụt, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện trạng sản xuất nông nghiệp; Xây dựng, cập nhật bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu chuyên đề về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thực trạng biến đổi khí hậu; lập bản đồ địa chất các tỷ lệ; Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; Phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.
 

Tại Chương II của Nghị định, quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, trong đó Điều 7 - Hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám quy định Hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám bao gồm vệ tinh viễn thám, công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu ảnh viễn thám.
 

Nghị định cũng quy định cụ thể về hoạt động viễn thám trong từng Điều của các Chương: Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám; Lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám; Trách nhiệm về hoạt động viễn thám; Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.

Mai Đan

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục