Họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 

 

 

(TN&MT) - Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

 

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng chủ trì buổi họp báo. Cùng dự buổi họp báo có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành liên quan và đông đảo các phóng viên đến từ gần 50 cơ quan báo chí, thông tấn trong cả nước.


 

0610 Ô Giang giới thiệu HNTW8
Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng chủ trì buổi họp báo.

 

Tại buổi họp báo, ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn thành trọn vẹn chương trình đề ra.

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. 

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: 

 

Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.

0610 Quang cảnh Họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

 

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết thêm: Đáng chú ý, tại Hội nghị Trung ương 8 đã Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể gồm:
 

Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.
 

Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban.
 

Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.
 

Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.
 

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.
 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.


 

0610 BTO phát biểu tại Họp báo
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà  dự buổi họp báo và trả lời câu hỏi của phóng viên về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; một số nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Thông tin với báo giới, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết cụ thể hơn: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Cụ thể: Biểu quyết tại Hội nghị chỉ có các Uỷ viên Trung ương chính thức, còn Uỷ viên Trung ương dự khuyết không được biểu quyết. Chỉ có đồng chí Đinh Thế Huynh vắng mặt tại Hội nghị vì đang điều trị bệnh. Kết quả, 175/175 Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. 
 

Cũng theo ông Lê Quang Vĩnh cho biết: Trong năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ còn tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đồng chí cấp uỷ các cấp, ban thường vụ các cấp theo quy định. Dự kiến Hội nghị này sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2018.
 

“Theo quy định của Đảng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được tiến hành sau kỳ họp Quốc hội. Vì vậy, theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra Trung ương sẽ còn xem xét một số vấn đề quan trọng khác tại Hội nghị lần thứ 9”, ông Lê Quang Vĩnh nói.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời câu hỏi của phóng viên về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; một số nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Việt Hùng – Tống Minh

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục