Gấp rút hoàn thiện kế hoạch hành động phát triển bền vững kinh tế biển, đảo

(TN&MT) - Sáng 26/2, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về tình hình xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

MG 3569 chon
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc


Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 16/32 bộ, cơ quan ngang bộ; 34 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 20/28 địa phương có biển, 14/35 địa phương không có biển và 14 đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản trả lời, với 246 nhiệm vụ, đề án, dự án cho kế hoạch 5 năm và 132 cho kế hoạch tổng thể.

MG 3562 chon
Toàn cảnh buổi làm việc


Trong thời gian tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực và tập hợp đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để hoàn thiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Kế hoạch, cần thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thu thập, cập nhật, tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương về phát triển bền vững kinh tế biển, ven biển; phân tích, đánh giá nhu cầu và mức độ cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 36-NQ/TW; Tổ chức khảo sát một số khu vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mục đích của công tác điều tra, khảo sát nhằm định hướng phát triển kinh tế biển, các điều kiện để thực hiện nghị quyết cũng như nắm bắt những ý kiến, phản hồi của địa phương; về kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu và mức độ cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 36-NQ/TW; Xây dựng nội dung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện các nội dung của Chiến lược và xác định danh mục chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án thực hiện Kế hoạch; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến các Bộ, ban, ngành và địa phương; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW.

Cũng trong buổi làm việc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình Dự thảo Tiêu chí lựa chọn các Chương trình, Đề án, nhiệm vụ cụ thể để đưa vào kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW. Việc xây dựng và ban hành tiêu chí này nhằm đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, đa mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, mang tính vừa cấp bách, vừa lâu dàu của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo quan điểm, mục tiêu của Nghị Quyết;  Phù hợp với khả năng đầu tư nguồn lực của Nhà nước và đảm bảo tính khách quan, công tâm, minh bạch trong quá trình rà soát, lựa chọn các dự án.

Phát biểu tại cuộc họp Thứ Trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Dự thảo xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch tổng thể. Thứ trưởng cũng cho rằng, cần thiết phải xây dựng kế hoạch sát với từng mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết. Với mỗi chỉ tiêu đã đưa ra tại Nghị quyết, cần đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể để có thể thực hiện được chỉ tiêu này. Để làm được điều đó, cần làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng giải pháp phù hợp. Đồng thời xem xét, cân nhắc kỹ các giải pháp, nếu xét thấy ở các mục tiêu cụ thể các bộ, ngành địa phương không đưa ra được đề xuất giải pháp thì Tổng cục Biển và Hải đảo phải đưa ra được để giao nhiệm vụ thực hiện. Phải huy động được sức mạnh tổng lực của các đơn vị, bộ, ngành địa phương trong tất các các nhiệm vụ, đề tài, dự án nhằm đạt được mục tiêu một cách hiệu quả cao nhất. Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam cũng cần chú ý tiến độ tổng hợp, sớm hoàn thiện danh mục đề cương để trình Bộ TN&MT trong thời gian tới.

Thu Hà – Kim Liên

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục